1 Comment

  1. thienviphp91
    March 16, 2010 @ 1:08 am

    Thật là tuyệt vời! Bây giờ winxp của mình trông hok khác gì win7!!! Thanks bạn “vì sao nhỏ” rất nhiều nha!!!
    chúc bạn ngày mới vui ve!!!

    Reply

Gửi phản hồi