Anh Hàng Xóm hay anhhangxom [since 2009] là người sáng lập, kiêm điều hành, quản trị và viết bài cho blog mà bạn đang xem. Đồng thời, Anh Hàng Xóm cũng có một chân bán hàng trên Tùm-lum-shop [tumlumshop.com], một trang con của anhhangxomonline.net. Bạn có thể liên hệ với Anh Hàng Xóm thông qua tài khoản Facebook cá nhân hoặc fanpage hoặc trang facebook bán hàng của Tùm-lum-shop

1 Comment

  1. AJ
    February 23, 2010 @ 8:53 pm

    4 cai muo^ng~ ma` ma^t nhung~ 5 phut’ de he^t co^c kem ah? sao nang sua^t kem’ the^’ dai ca =))

    Reply

Gửi phản hồi