1 Comment

  1. Anonymous
    March 19, 2010 @ 10:29 am

    Mình thấy phần mềm này cũng hay song nó không nhận dạng chuẩn chữ Việt kể cả file word, không thể bằng aqua_deskperience,

    Reply

Gửi phản hồi