1 Comment

  1. Taiki
    April 20, 2010 @ 5:23 am

    Đẹp quá, nhưng chưa cài Win7 🙂

    Reply

Gửi phản hồi