No Comments

  1. NAD
    March 4, 2011 @ 4:22 pm

    Hình như năm sau ra mắt 8, thế thì có vẻ hơi sớm nhỉ, ở VN đa số ng` dùng vẫn XP 😀

    Reply

Gửi phản hồi