Nam Kỳ

Ghiền khuyến mãi :)

One Comment

  1. Hoang

    Thêm: Cách bảo vệ mình khỏi firmware virus

    > Người dùng chỉ mượn USB mà họ nạp được Virus vào Firmware sao AHX?
    Nếu được thì làm cách nào mà nạp vào Firmware mà ko hỏng luôn chip nhớ của nó?

    Reply

Leave a Reply

*