About anhhangxom

http://anhhangxomonline.net

<b>Anh Hàng Xóm</b> hay <b>anhhangxom</b> [since 2009] là người sáng lập, kiêm điều hành, quản trị và viết bài cho blog mà bạn đang xem. Đồng thời, Anh Hàng Xóm cũng có một chân bán hàng trên Tùm-lum-shop [<a href="http://tumlumshop.com">tumlumshop.com</a>], một trang con của anhhangxomonline.net. Bạn có thể liên hệ với Anh Hàng Xóm thông qua tài khoản <a href="http://facebook.com/anhhangxomonline">Facebook cá nhân</a> hoặc <a href="http://facebook.com/anhhangxomonlineblog">fanpage</a> hoặc trang <a href="http://facebook.com/tumlumshoper">facebook bán hàng của Tùm-lum-shop</a>

Posts by :

Load More