Handy Backup 6 – Nhận key bản quyền miễn phí

Phiên bản mới nhất là phiên bản 7 nhưng có được bản 6 với key bản quyền đã là hạnh phúc rồi, không mong gì hơn 🙂 . Hồi trước tôi đã bỏ lỡ một phần mềm Backup nhưng tôi không hối tiếc cho lắm bởi vì tính năng backup Ftp của nó không có […]