Tự động shutdown máy tính bằng dòng lệnh

– Em có biết hẹn giờ tắt máy không V? – À, biết nhưng mà chưa thử bao giờ ! Lúc đó đã gần 8 giờ tối và cả hai chúng tôi cần phải về nhưng phim của ảnh chưa down xong nên mới hỏi tôi như vậy. Tôi đến đó và gõ câu lệnh […]