Thay đổi quốc gia cho tài khoản Google

[Cập nhật ngày 20/7/2016] : Các bạn vui lòng xem cách làm mới nhất tại đây Như trong bài Tải và cài đặt Plants vs. Zombies™ 2 for Android , tôi đã có hướng dẫn đổi mã quốc gia để Google cho phép tải các ứng dụng bị giới hạn vùng. Nhưng rất tiếc là […]