“Trộn đĩa” với EASEUS Partition Master 8 Free

[Cập nhật] Một trường hợp khác rất hay gặp là muốn “cắt” một phần ổ D và “ghép” vào ổ C mà không bị mất dữ liệu -> Bạn xem phần cập nhật ở cuối của bài viết. Hôm qua mới nâng Ram lên 4G và gắn thêm ổ cứng mới 500GB nên phải dành […]