Office Clipboard – Copy và Paste nhiều nội dung cùng lúc

Trong quá trình chọn người may mắn nhận được cái Yubikey, tôi gặp phải một vấn đề, chính xác hơn là một nhu cầu : Làm sao tôi copy được hàng loạt địa chỉ email trên nhiều dòng khác nhau, sau đó dán tất cả vào Excel ? Bình thường Windows không làm được chuyện […]