Review sản phẩm dây buộc giầy Hickies Lacing System

Có hàng trăm cách để buộc dây giầy sao cho đẹp nhất, phong cách nhất. Nhưng đáng tiếc là 99% đều chọn cách buộc giầy đơn giản nhất, đơn giản tới nỗi tôi không cần mô tả nữa bởi tôi tin rằng tôi và bạn đều có cùng 1 cách buộc giầy :)) .Nhưng dù […]