Xoá các dòng status đã lưu của Yahoo!Messenger

Hôm nay, tôi nhận được comment hỏi cách xoá các dòng status đã lưu trong phần mềm Yahoo!Messenger. Bạn sẽ thấy như hình minh hoạ kế bên. Chỉ cần bấm vào cái nút nhỏ nhỏ bên trên là toàn bộ danh sách status của bạn từ trước tới giờ đều hiện ra, rất tiện để […]