Ease of Access Center – Vài tinh chỉnh đáng chú ý của Win7

Trước hết, khi lên mạng để post bài này (đã được viết sẵn ở nhà), tôi thấy có nhiều comment của các bạn. Haizzz, thực sự thì giờ tôi không thể trả lời các bạn được bởi vì điều kiện thiếu thốn, ngồi máy ở tiệm Net bực mình đủ thứ. Với lại tôi đã […]