Lượm vặt ngày 12-02

Hôm nay là ngày 29 Tết rồi và có lẽ cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. Có gì hót hôm nay nà ? – Open Office 3.2 chính thức cho tải về – iTunes chuẩn bị đón lượt download thứ 10…tỷ – Opera 10.5 Beta phát hành – Microsoft chuẩn bị “vá” Win7 – Tải […]