MegaSync – Ứng dụng đồng bộ dữ liệu cho Mega.co.nz

Tôi đang gặp vấn đề lớn trong việc chép dữ liệu lên Mega.co.nz bởi vì nó không có khả năng ghi đè. Do đó kho ứng dụng Cameyo của tôi cứ loạn cả lên và tới giờ vẫn chưa thực hiện được lời hứa là chia sẻ nó cho các bạn. Nhưng hôm nay, ứng […]