Sửa lỗi “MSVCP71.dll is missing”

Hôm nay, mới mượn được sợi cáp cho con LG CU920, kiếm được Driver, kiếm được theme cho nó. Đang hí hửng chuẩn bị kết nối với phần mềm thì gặp một vấn đề trầm trọng : không tài nào kết nối được với các phần mềm như BitPim hay EFS Explorer. Mà như vậy […]