FILEminimizer Pictures 2.0 – Nhận key bản quyền miễn phí

Tương tự như PPTminimizer, FILEminimizer Pictures giúp làm giảm tới 98% dung lượng file hình mà không làm giảm chất lượng hình ảnh ! Nghe có vẻ “phản khoa học” nhỉ nhưng nó có cơ chế nén thông minh, còn thông minh thế nào thì bạn hãy thử nén một tấm hình thì sẽ rõ. […]