Chụp ảnh màn hình với Firefox 56

Trong phiên bản Firefox 56 vừa mới phát hành, thay vì tìm được sự hỗ trợ cho U2F và Yubikey, tôi lại thấy một tính năng hiện ra trên thanh công cụ của nó : Firefox Screenshots, giúp chụp ảnh toàn màn hình Firefox (không phải màn hình máy tính), toàn trang, từng phần hoặc […]