20 cuốn eBook lập trình miễn phí trên Amazon

Amazon đang giảm giá 17 cuốn eBook lập trình xuống $0, tức tặng bạn đọc chơi miễn phí. Đúng ra số lượng là 20 cuốn (mà tôi tìm được) nhưng rất tiếc tới thời điểm đăng bài viết này thì chỉ còn 17 cuốn thôi. Những cuốn eBook này là phiên bản kỹ thuật số […]