KeepOnTop – Giữ mọi ứng dụng “on top”

Sau nhiều lần phải chuyển đổi qua lại giữa 2 cửa sổ làm việc, tôi quyết định tìm phần mềm để làm cho cửa sổ thứ 2 luôn hiện ra (on top) khi đang làm việc trên cửa sổ thứ 1 và đó là một quyết định sáng suốt, gặt hái thành công tức thì […]