Your browser matters – Trình duyệt của bạn có an toàn ?

Microsoft vừa mới cho ra đời dịch vụ giúp bạn đo lường độ an toàn của trình duyệt web. Sau khi đo đạc xong, nó sẽ giải thích cho bạn biết các thuật ngữ chuyên dụng như malware là gì, phishing website là gì, làm sao có thể tấn công trình duyệt hoặc tấn công […]