Lượm vặt ngày 28-02

Khi tôi đọc xong tờ báo Thanh Niên sáng nay, cái máy vẫn chưa shutdown xong -> với tôi thì đó là tin sốt dẻo, hơn cả tin về vụ động đất tại Chile và cảnh báo sóng thần trên Thái Bình Dương. Trước đó tôi đã cài phần mềm Magic Disc và khi mount […]