Merge ô bị khoá trong Excel

Hôm nay mình thấy có một comment từ bài viết “Khóa một cột, một dòng, một ô hoặc một vùng trong Excel” với câu hỏi : Mình có một file dữ liệu gồm cột A (đơn giá), B (số lượng), C (thành tiền), trên 3 cột này mình merge 3 ô lại đặt tên là […]