Cách vào Android khi quên hình, mã PIN hay mật khẩu khóa màn hình

Nếu bạn lỡ quên hình, mã PIN hay mật khẩu khóa màn hình thiết bị Android của mình thì không có gì phải hoảng loạn. Miễn là bạn còn truy cập được tài khoản Google của mình thì bạn có thể khôi phục truy cập vào điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn […]