Cài đặt Microsoft Office Document Image Writer để đọc và in định dạng MDI

Tôi vừa nhận được một comment hỏi về việc không thể mở tập tin .mdi trên Windows 7 cũng như không tìm thấy máy in ảo “Microsoft Office Document Image Writer”. Bởi vì cần hình minh họa nên tôi quyết định tách nó thành một bài riêng. Nếu bạn mang 1 file Word ra tiệm […]