Tặng key bản quyền một số phần mềm (lần 2)

Trong đợt tặng key bản quyền một số phần mềm vừa rồi (do bạn Lê Trung Kiên gửi key), tôi còn sót lại … vài chục đến hàng trăm key của các phần mềm sau : AdAware Pro : 95 key (còn lại 77 key) Panda Cloud Antivirus Pro 2012 : 30 key => ĐÃ […]