YDetector – Kiểm tra tình trạng online của nick Yahoo

Hồi nãy quay qua thấy anh bạn đang gõ nick của ai đó vào một trang…gì đó, nhìn kỹ thì thấy đó là trang web kiểm tra tình trạng của nick Yahoo. Tôi liền chồm qua và gõ vào nick của mình, bấm Enter một phát và nó “phán” rằng tôi đang online ở chế […]