“Tay không” mở khóa Excel sheet được bảo vệ bằng mật khẩu

Hôm nay, tôi nhận được một comment cho bài viết “Khóa một cột, một dòng, một ô hoặc một vùng trong Excel” , tôi thấy khá thú vị là : Lỡ khóa rồi nhưng lại quên pass. Giờ làm sao đây? hic hic Chuyện quên mật khẩu là chuyện bình thường ở huyện. Cũng may […]