Thay đổi dung lượng đĩa ảo của VirtualBox

Hôm nay, cần phải trả lời comment của một bạn hỏi về vấn đề Làm sao xóa hệ điều hành ảo ra khỏi menu khởi động của Win7. Tôi đã tiến hành “Cài và tích hợp hệ điều hành ảo vào menu khởi động máy” nhưng vấn đề là máy ảo cài Win7 hiện tại […]