Unroot và phục hồi điện thoại Samsung về tình trạng xuất xưởng

Dòng điện thoại Samsung được cái là có rất nhiều “đồ chơi”, nhưng nếu bạn chơi dại và gặp sự cố thì cũng không cần quá lo lắng, hãy cố…gượng cười bởi vì bạn luôn có có cơ hội…xóa sạch mọi dữ liệu, unroot và trả điện thoại về tình trạng khi nó xuất xưởng. […]