Regain Power – Giải quyết hậu quả do virus để lại

Đột nhiên Task Manager bị vô hiệu hóa (bị mờ) và bạn không thể mở nó được bằng cách click chuột phải lên taskbar, không thể mở Folder Options, không thể hiện file/folder bị ẩn, không thể mở Windows Search,… Đây là một số hậu quả do virus để lại sau khi tấn công máy […]