Yahoo!Messenger Tweaker – Hoặc chat bằng nhiều nick, hoặc…khỏi chat !

Khi viết bài giới thiệu phần mềm Y!M 10 beta, đồng thời tôi cũng đã tải về thêm 2 phần mềm liên quan là Y!M 10 portable và Y!M Tweaker. Y!M 10 Portable thì tôi đã có bài giới thiệu ngay sau đó, chỉ còn lại Y!M Tweaker. Rốt cuộc tôi cũng không biết mình […]