System File Replacer – Thay thế dễ dàng các tập tin hệ thống

Ví dụ trong bài thay đổi hình nền của WMP 12, bạn cần phải thay đổi một vài tập tin hệ thống. Việc này đỏi hỏi bạn phải thực hiện việc chiếm quyền sở hữu tập tin hệ thống bằng tay, có vẻ khá rắc rối với những ai không rành. Có một công cụ […]