Tiền ra đi, Heo chẳng muốn chia ly…

Năm nay, sau khi ăn Tết từ nhà Ngoại trở về, bọn trẻ (với sự giúp đỡ của bọn lớn) bắt đầu bóc bao lì xì để nhét heo, vừa nhét vừa mừng con heo tròn 2 tuổi. Trong suốt hai năm ấy, có nhiều lúc tôi không hiểu vì sao mà tiền trong bóp […]