3D Image Commander – Tạo ảnh 3D tuyệt đẹp

Đây là phần mềm thứ 2 được giới thiệu trong mục LicenseSoft, như tôi đã nói, mỗi tuần tôi sẽ cố gắng viết 1 bài cho mục này, riêng tuần này sẽ đăng 2 bài. Chỉ vài thao tác đơn giản, 3D Image Commander có thể giúp bạn kết hợp các hiệu ứng như : […]