UpdateStar Premium Edition – Nhận key bản quyền 6 tháng miễn phí

Vừa rồi tôi có biết một phần mềm giúp tìm các bản update dựa trên FileHippo.com, nhưng UpdateStar đang miễn phí 6 tháng nên giới thiệu. Thực ra mà nói thì tôi cũng không biết là những phần mềm dạng này có gì hữu dụng, tính năng của nó là tìm bản cập nhật mới […]