Gói Windows Media dành cho phiên bản “N” của Windows

Bạn có nghe nói đến phiên bản “N” và “KN” của Windows ? Ví dụ Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Ultimate N…v…v…Phiên bản “N” là thất bại của Microsoft tại châu Âu và “KN” là thất bại tại Hàn Quốc, ý tôi là thất bại sau những vụ kiện tụng về chuyện độc […]