Thay đổi hình nền thư viện nhạc cho WMP12

Thực sự mà nói thì tôi nghe nhạc hơi bị nhiều : Cần yên tĩnh ? – Nghe nhạc. Vui ? – Nghe nhạc. Buồn ? – Nghe nhạc. Không vui không buồn ? – Cũng nghe nhạc. Lúc viết bài này ? – Đang nghe Ưng Hoàng Phúc ! Và phần mềm thường xuyên […]