Ẩn các phân vùng ổ đĩa cứng trong My Computer

Vì một lí do nào đó, bạn muốn ẩn các ổ đĩa (logic) nào đó trong My Computer. Để làm được việc này, bạn phải chỉnh sửa Registry. Nếu không quen với việc chỉnh sửa Registry, bạn có thể sử dụng phần mềm portable miễn phí có tên NoDrives Manager. Mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.

Download NoDrives Manager, giải nén và double click file ndm.exe để chạy chương trình. Muốn ẩn ổ đĩa nào, bạn đánh dấu chọn ổ đĩa đó và click nút Write curent settings to the registry rồi Log Off máy tính.

Ẩn các phân vùng ổ đĩa cứng trong My Computer Ẩn các phân vùng ổ đĩa cứng trong My Computer

Ẩn các phân vùng ổ đĩa cứng trong My Computer

Ẩn các phân vùng ổ đĩa cứng trong My Computer

Ẩn các phân vùng ổ đĩa cứng trong My Computer

Muốn hiện lại ổ đĩa nào, bạn bỏ chọn ổ đĩa đó rồi click nút Write curent settings to the registry rồi Log Off máy tính.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi