Nam Kỳ

No Comments

  1. Đức
    January 4, 2011 @ 1:31 pm

    Dạo này có nhiều chương trình thế này, không biết sử dụng cái nào là hợp lý admin nhỉ. Hom trước em đang xài cái Spotmau TurnUp Kit. Không biết cái này có hay hơn không nhỉ?

    Reply

  2. Dawn Sunlight
    January 4, 2011 @ 5:40 pm

    Phải xài rồi mới so sánh, đánh giá được :).

    Reply

  3. thaygiaovinhba
    January 5, 2011 @ 1:12 pm

    Xin hướng dẫn cách vào Mediafire

    Reply

  4. Dawn Sunlight
    January 10, 2011 @ 4:34 pm

    Bạn nói cụ thể hơn đi :-/.

    Reply

  5. Hung
    February 21, 2011 @ 7:38 am

    Phần mềm này so với TunUp, Advand System Care, WinUtilities thì thế nào bạn

    Reply

  6. Huy
    February 21, 2011 @ 8:55 am

    @5 : Tùy theo ý thích từng người thôi. Riêng mình thì vẫn thấy TuneUp hay nhất.

    Reply

  7. Hung
    February 22, 2011 @ 1:36 am

    sao lại theo ý thích được bạn, phải theo hiệu quả xử lý của từng phần mềm chứ

    Reply

  8. Naruto_thf90
    February 22, 2011 @ 12:59 pm

    “Seeing is believing”

    Reply

  9. Đan
    May 3, 2011 @ 11:59 am

    SAU KHI MINH REPAIR REGISTER THI PHẦN MỀN CAD MÌNH DÙNG SAU KHI KHỞI ĐỘNG KO LOAD ĐƯƠC THANH RIBON ( CAD 2012).MINH PHAI RESTORE LAI PC.MÌNH ĐÃ CHẠY MAGIX THÊM 1 LẦN NHƯNG KẾT QUẢ CUNG VẬY.CÓ AI BIẾT LỖI NÀY KO.NẾU KO DỌN DẸP ĐƯỢC THÌ THẬT LA TIẾC.

    Reply

Leave a Reply to Naruto_thf90 Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *