5 phần mềm Ashampoo với key bản quyền miễn phí

5 phần mềm Ashampoo với key bản quyền miễn phí

Ashampoo đang tặng miễn phí 5 phần mềm phổ biến của họ có giá trị tổng cộng 160 $, bao gồm Ashampoo Burning Studio 2010 Advanced, Ashampoo Home Designer, Ashampoo Snap 3, Ashampoo WinOptimizer 6 và Ashampoo PhotoCommander 7.

Để nhận miễn phí 5 phần mềm trên, bạn ghé thăm trang quà tặng, nhập coupon code là ASH-444LW1 rồi click nút Get downloads now. Một trang mới hiện ra có chứa link download file cài đặt. Khi bạn cài đặt xong một phần mềm, trang đăng kí sẽ được tự động mở ra để bạn đăng kí nhận key bản quyền miễn phí.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi