Nam Kỳ

4 Comments

 1. Anonymous
  June 7, 2010 @ 1:48 am

  ĐÂy là những quy tắc quan trọng để bảo mật hòm thư Gmail
  Bài viết hay ^^
  Ảnh của bài viết lỗi rồi bạn ơi

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  June 7, 2010 @ 9:10 am

  Ảnh của bài viết không bị lỗi :|.

  Reply

 3. Anonymous
  June 8, 2010 @ 3:49 am

  mình thắc mắc chút, theo cái chú ý đầu tiên thì cái link đó đáng ngờ chỗ nào, thanks!

  Reply

 4. Dawn Sunlight
  June 12, 2010 @ 2:01 am

  Đáng ngờ ở chỗ giao diện “giống” y chang như giao diện trang đăng nhập Gmail nhưng URL lại không đúng (giả mạo).

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *