Add-on cho firefox : thông báo mail mới từ Yahoo, Gmail và Hotmail

Đọc bài này thấy khá thú vị : 3 add-on cho firefox giúp bạn kiểm tra mail mới của 3 dịch vụ mail : Yahoo, Gmail và Hotmail. Hiện tại tôi đang tải về Firefox 3.6 bởi vì các add-on này vẫn chưa hỗ trợ phiên bản mới nhất là Firefox4, cũng đúng là bởi vì Firefox 4 vẫn đang ở giai đoạn beta. Tôi dùng cả 3 dịch vụ mail kể trên nhưng thường thì tôi không truy cập thường xuyên, tôi chỉ dùng tài khoản chính tại yahoo mà thôi. Ngay cả địa chỉ email : [email protected] cũng ít khi tôi kiểm tra, thường thì tôi chỉ check mail tất cả các tài khoản mail khác mỗi khi mở Trillian mà thôi.

YahooMailWatcherHaizz. Bây giờ phải save bài viết này lại và đóng firefox 4, chạy firefox 3.6 lên thì mới test được. Kết quả : cả 3 add-on này làm việc dựa trên nguyên tắc : bạn phải đăng nhập vào tài khoản mail của mình bằng firefox, sau đó có thể đóng các thẻ email lại [chỉ đóng lại thôi, không dược bấm Signout] và lướt web bình thường. Khi có mail mới, sẽ có một thông báo nhỏ hiển thị ở khay hệ thống như hình bên.


Tụi nó là add-on của firefox nên chắc chắn là bạn không thể tắt firefox đi được rồi. Đồng thời ở góc dưới cùng bên phải, mỗi khi có mail mới thì biểu tượng mail sẽ nháy nháy cho bạn biết như hình bên.

Bạn nhấp đúp chuột vào đó, nó sẽ mở trang mail tương ứng ra để bạn đọc thư. Bạn có thể chỉnh thời gian kiểm tra mail bằng cách nhấp chuột phải vào đó và chọn thời gian mà nó sẽ tự động kiểm tra mail. Hoặc có thể bấm nút “Check now” để kiểm tra mail ngay lập tức.

HotmailWatcher - Firefox addon

Bạn tải các add-on này từ địa chỉ :

YahooMail Watcher : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/78240/
Gmail Watcher : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/60148/
Hotmail : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/99015/