Nam Kỳ

No Comments

 1. nguyen thai thinh
  October 15, 2010 @ 4:23 am

  cảm ơn anh nhiều.Nhưng cho em hỏi, em dăng ký và đã nhận được mail rồi mà tại sao vẫn không active dươc anh hè.nó bảo nhập không đúng
  dạng như vầy đây anh
  Serial :AVNGVB-
  [MILLMEGAUVFKSBTOMERRPORSG
  không biết họ gửi serial đúng không nữa
  thân

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  October 15, 2010 @ 4:52 am

  Em phải copy và paste chính xác User Name, Email và Activation Code ở trong e-mail mà em nhận được. Chú ý, phần User Name phải copy luôn dòng chữ (Non-Commercial Use Only). Em xem hình mà anh vừa cập nhật trên bài viết).

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *