Ashampoo tặng miễn phí bộ phần mềm trị giá 117$

Ashampoo tặng miễn phí bộ phần mềm trị giá 117 $

Burning Studio 2010, WinOptimizer và PhotoCommander là những ứng dụng mà Ashampoo tặng hoàn toàn miễn phí cho tất cả những ai đã, đang và sẽ là độc giả của Softpedia. Những tiện ích này giúp bạn dễ dàng ghi đĩa, cải thiện hiệu suất hệ thống và biên tập, quản lí hình ảnh.

Bạn vào đây để download file cài đặt và cài đặt.

Ở lần đầu tiên chạy chương trình, trang đăng kí sẽ được tự động mở ra để bạn đăng kí nhận key bản quyền miễn phí:

Burning Studio 2010:
http://www.ashampoo.com/frontend/registration/php/regpopinstall.php?session_langid=2&edition_id=7680

WinOptimizer:
http://www.ashampoo.com/frontend/registration/php/regpopinstall.php?session_langid=2&edition_id=7682

PhotoCommander:
http://www.ashampoo.com/frontend/registration/php/regpopinstall.php?session_langid=2&edition_id=7681

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi