Nam Kỳ

No Comments

 1. Anonymous
  April 22, 2011 @ 8:49 am

  Kích hoạt thế nào đây???

  Reply

 2. Dawn Sunlight
  April 22, 2011 @ 10:22 am

  Giải nén file tải về được 2 file: Setup.exe và readme.txt. Chạy file Setup.exe để cài đặt. Cài xong, sử dụng key ở trong file readme.txt để kích hoạt phần mềm.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *