Bản quyền 4Media Photo Slideshow Maker

Key 4Media Photo Slideshow Maker bản quyền miễn phí

Là phần mềm tạo slideshow hình ảnh mạnh mẽ và dễ sử dụng, 4Media Photo Slideshow Maker giúp bạn tạo slideshow hình ảnh độc đáo từ bộ sưu tập ảnh số của bạn. Bạn có thể chèn nhạc nền, hiệu ứng chuyển cảnh và xuất file thành phẩm ra hầu hết các định dạng video.

GAOTD hợp tác với 4Media Software tặng miễn phí cho chúng ta bản quyền 4Media Photo Slideshow Maker. Bạn download file cài đặt rồi cài đặt và kích hoạt nó trước 2:00pm ngày 23/04/2011.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)
  1. Kích hoạt thế nào đây???

  2. Giải nén file tải về được 2 file: Setup.exe và readme.txt. Chạy file Setup.exe để cài đặt. Cài xong, sử dụng key ở trong file readme.txt để kích hoạt phần mềm.

Ý kiến phản hồi