Bản quyền Backup4all Lite 4.3 miễn phí

Backup4all là phần mềm thương mại được dùng để backup file. Backup4all Lite (v4.3) hỗ trợ HĐH Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7.

Cách nhận key bản quyền miễn phí:

1. Ghé thăm trang khuyến mại và click nút Try Now để download file cài đặt của Backup4all Lite (dung lượng 18,8 MB):

Bản quyền Backup4all Lite 4.3 miễn phí

2. Cài đặt Backup4all Lite. Khi cài đặt xong, trang đăng kí sẽ hiện ra. Điền tên đầy đủ và địa chỉ e-mail của bạn rồi click nút Send:

3. Bạn sẽ nhận được một e-mail với tiêu đề Backup4all Lite Registration Key có chứa key miễn phí:

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi