Bản quyền Backup4all Lite v4 miễn phí

Bản quyền Backup4all Lite v4 miễn phí

Backup4all là phần mềm thương mại được dùng để sao lưu dự phòng (backup) dữ liệu. Backup4all Lite (v4.4) hỗ trợ HĐH Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7. Tạp chí CHIP của Ba Lan đang có chương trình tặng miễn phí bản quyền của Backup4all Lite v4 (đây là phiên bản mới nhất, được phát hành vào ngày 20/01/2010).

1. Vào trang khuyến mại sau, điền tên đầy đủ và địa chỉ e-mail của bạn rồi click nút Send:

http://www.backup4all.com/free/creativemark.html

Bản quyền Backup4all Lite v4 miễn phí

2. Ngay tức thì, bạn sẽ nhận được một e-mail với tiêu đề Backup4all Lite Registration Key có chứa key bản quyền miễn phí:

Bản quyền Backup4all Lite v4 miễn phí

3. Download file cài đặt Backup4all Lite v4 (dung lượng 19,7 MB) rồi cài đặt nó. Vào Main Menu –> Help –> Register và sử dụng bản quyền miễn phí nhận được ở bước 2 để đăng kí.

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi